Děti dětem

Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZUŠ Veselí nad Moravou má v rámci kulturního, společenského a kulturně - výchovného dění ve městě i v blízkém regionu nezastupitelné postavení. Je to dáno cílevědomým úsilím a nadstandardními činnostmi jako jsou např.: speciální programy pro MŠ, ve kterých se děti

seznamují s uměleckými obory a aktivně se zapojují do jejich představení, vánoční představení a výchovné koncerty pro školy, tvůrčí dílny a semináře, koncerty, představení, výstavy a tematicky zaměřené projekty spojující práci všech oborů pro veřejnost, účast žáků na přehlídkách a soutěžích i v zahraničí, pořádání soutěží. Ředitelem ZUŠ je Aleš Smutný, který je významným a známým folkloristou a bývalým dramaturgem VUS Ondráš, který byl ve své bohaté  folklorní historii mimo jiné jedním z primášů Jánošíku, spolupracoval a dodnes spolupracuje  s BROLNem, je primášem své muziky, aranžuje a zpívá.

Vedoucím cimbálové muziky ZUŠ Veselí nad Moravou je Jaromír Kučera, šéf orchestru lidových nástrojů VUS Ondráš v letech 2013 – 2019.

Kterak Honza z Budějc Moravu poznával aneb cesta zvídavého chlapce z Čech po moravských krajích, krojích, písních, řečích i nářečích.

Hudební, taneční i lehce divadelní pořad seznamuje diváka s nejvýraznějšími regiony Moravy. Hrají, tančí, zpívají, recitují a všelijak skotačí žáci cimbálové muziky ZUŠ Veselí nad Moravou.

Pořad, jehož zkrácenou verzi mladí muzikanti z veselské ZUŠky do Brna přivážejí, byl původně koncipován jako výchovný koncert pro žáky základních škol. Seznamoval děti s rozmanitostí kultury na Moravě a zevrubně charakterizoval její nejvýraznější etnografické regiony. Autoři vycházeli z předpokladu, že děti, které nenavštěvují žádný folklorní soubor a s ním různé festivaly, kde by se mohly setkat s rozmanitostí krojů, nářečí, písní a tanců, nemají kde tyto informace získat. Z pohledu dnešní globalizace a stírání rozdílů všeho mezi vším bylo záměrem pořadu vyzdvihnout především originalitu projevů lidové kultury jednotlivých etnografických koutů Moravy a zároveň zdůraznit, že Morava je náš domov, na Moravě máme všichni své kořeny, tradice a kontinuitu s našimi předky. 
Ve verzi koncertu zkrácené pro brněnskou F SCÉNU zazní písně z Podluží, Moravských Kopanic, Valašska, oblasti Kysucka a domácího Veselska.
Provázet děti po moravských krajích, krojích a písních bude Honza z Českých Budějovic – zazní zde tedy také píseň z Čech ve vší své odlišnosti od písní moravských.
Pořad je unikátní tím, že vše – od hudby, přes tanec i divadelní ztvárnění, obstarávají děti – muzikanti cimbálové muziky ZUŠ Veselí nad Moravou.
Námět, scénář, režie – Kateřina Mičková – pedagožka ZUŠ Veselí nad Moravou, bývalá vedoucí Sborečku žen z Lipova, pěveckého uskupení Zpěvule ze Strážnice, primáška cimbálové muziky Capella, autorka písní dívčí folk-punkové kapely Rózinky.
Hudební vedení, autor úprav – Jaromír Kučera – hudební pedagog ZUŠ Veselí nad Moravou, člen Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.
Taneční choreografie – Markéta Roubalová – taneční pedagožka ZUŠ Veselí nad Moravou, bývalá členka baletního souboru Národního divadla Brno, trenérka a rozhodčí moderní gymnastiky.

www.zus-veseli.cz

Dětské taneční studio ONDRÁŠEK

vzniklo v září 2006 jako organizační jednotka Folklorního sdružení JÁNOŠÍK Brno. Připravuje malé tanečníky a muzikanty pro Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. Je tedy jakousi přípravkou malých talentů pro toto významné poloprofesionální těleso.

Většinovým žánrem Ondrášku je lidový tanec, není však nijak regionálně zaměřený. Choreografie i hudební čísla jsou směřovány do českých a moravských národopisných regionů. V programu naleznete také písně a tance ze Slovenska, stejně jako choreografie v moderním duchu. Děti v Ondrášku poznávají zákonitosti tanečních technik lidového, moderního i klasického tance. Výuka je rozšířená o základy divadelního projevu a pěveckých technik.
Taneční složku navštěvuje bezmála 80 dětí ve věku od 5 do 19 let. Od roku 2013 program doprovází dětská cimbálová muzika pod vedením primášky Anny Mrázové.
V říjnu tohoto roku oslaví Ondrášek slavnostním koncertem v divadle Reduta, 15. výročí založení souboru, které bylo z důvodu koronavirové pandemie v minulém roce odloženo. V programu Děti dětem uvidíte malou ochutnávku z připravovaného slavnostního koncertu.  V nových choreografiích se představí celá taneční skupina, doprovázená cimbálovou muzikou. 

 

Vedoucí DTS Ondrášek: Pavlína Huráková

Taneční pedagogové:
přípravka  - Mgr. Eva Kováčová, Vladimíra Konečná
I. ročník   - Zuzana Mokrá, Ing. Miroslava Farmačková
II. ročník  - Šárka Gregorová, Juraj Hurák
Vedení cimbálové muziky
: Tomáš Knecht, Ondřej Drahotský
Pěvecká průprava: Kateřina Fábryová

Podrobnější informace o souboru naleznete na našich webových stránkách a facebooku.

www.dtsondrasek.cz a www.facebook.com – Dětské-taneční-studio-Ondrášek

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447