21. ročník F SCÉNA 2018

Již tradiční brněnská akce je pořádána Folklorním sdružením JÁNOŠÍK Brno společně s TICEM BRNO a Muzeem města Brna. Umělecky akci podporuje a hlavním účinkujícím je brněnský profesionální Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. V letošním roce se F SCÉNA konala po pět večerů od 13. do 17. června 2018 a krom zmíněného VUS ONDRÁŠ se představil slovenský profesionální soubor Poddukelský umelecký ľudový súbor PUĽS z Prešova nebo moravský Soubor písní a tanců Dolina ze Starého Města. celý článek

 F SCÉNA 2018
XXI. ročník letních folklorních večerů
13. - 17. 6. 2018, Brno
 

 

Letošní F SCÉNA byla zahájena ve středu 13. června na nádvoří hradu Špilberk společným představením VUS ONDRÁŠ a PUĽSu z Prešova, které navštívilo na 800 diváků. Ve společném koncertě tak mohli diváci obdivovat krásu tradic a folkloru regionů od Čech až po Zakarpatskou Ukrajinu. Vrcholem představení pak byl společný tanec, živelný ukrajinský hopak, který dostal diváky do varu a účinkující si vysloužili nadšené ovace.
Od čtvrtka se již večery konaly na nádvoří Nové radnice. Hned ve čtvrtek si diváci mohli užít samostatný energický pořad profesionálního PUĽSu, který více jak 60 let rozvíjí a jevištně ztvárňuje pěvecké, hudební a taneční bohatství Rusínů žijících na východním Slovensku, ale věnuje se i folkloru dalších slovenských regionů. V pátek VUS ONDRÁŠ uvedl tanečně-hudební pořad malých forem Taneční miniatury a v sobotu koncert orchestru lidových nástrojů s dívčím sborem. Hned po koncertě následovalo představení dalšího hosta, Souboru písní a tanců Dolina ze Starého Města, který působí od roku 1956 a ve své tvorbě se zaměřuje především na folklor z oblasti Uherskohradišťského Dolňácka. V neděli F SCÉNU oživilo v odpoledních hodinách představení Zatoulané pohádky VUS ONDRÁŠ pro děti a večer završil celou akci opět ONDRÁŠ celosouborovým představením Ondrášovské putování, které je pestrobarevnou směsicí folkloru z České i Slovenské republiky.
Vstup na F SCÉNU byl zdarma, diváci však mohli přispět do pokladniček ve prospěch Vojenského fondu solidarity, který podporuje vojáky a jejich rodiny, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci. Touto cestou se podařilo nashromáždit celkem 31 089 Kč, za což divákům velmi děkujeme. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Ing. Petr Vančura, státní tajemník Ministerstva obrany ČR, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna. Akce se konala za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
PROGRAM
HRAD ŠPILBERK - nádvoří
St 13. 6. ve 20.30
GALAVEČER HUDBY A TANCE * / Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS (Prešov) a VUS ONDRÁŠ
NOVÁ RADNICE - nádvoří
Čt 14. 6. ve 20.00
REPREZENTAČNÍ KONCERT / Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS (Prešov)
Pá 15. 6. ve 20.00
TANEČNÍ MINIATURY / VUS ONDRÁŠ
So 16. 6. ve 20.00
VŠUDE JSME DOMA / Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ
MORAVSKÉ STŘÍPKY / SPT Dolina (Staré Město u Uh. Hradiště)
Ne 17. 6. v 15.00
ZATOULANÉ POHÁDKY / VUS ONDRÁŠ pro děti
Ne 17. 6. ve 20.00
ONDRÁŠOVSKÉ PUTOVÁNÍ / celosouborový pořad VUS ONDRÁŠ
*Návštěvníci zahajovacího představení 13. 6. mohou využít bezplatnou kyvadlovou přepravu firmou CARent na hrad Špilberk od 19.00 do 20.45 z ulice Husova (naproti hotelu International).

ZÁŠTITY
Ing. Petr Vančura, státní tajemník Ministerstva obrany ČR
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

FINANČÍ PODPORY
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno

POŘADATELÉ A SPOLUPOŘADATELÉ
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno
TIC BRNO
Muzeum města Brna
za umělecké podpory
Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ

ÚČINKUJÍCÍ
Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS), Prešov, Slovensko
Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) je příspěvkovou organizací zřizovanou Prešovským samosprávným krajem.
Je profesionální umělecké těleso, které vzniklo v roce 1955 v Prešově s cílem rozvíjet a jevištně ztvárňovat vokálně-hudební a taneční bohatství Rusínů. V jeho třech složkách – taneční, pěvecké a hudební pracuje víc jak 40 umělců.
Dramaturgie PUĽS-u se v prví řadě zaměřuje na tradice Rusínů žijících na východním Slovensku, ale také na folklor ostatních regionů Slovenska, který zpracovává ve vyšší scénické formě. Ve svém repertoáru má PUĽS také tance z okolních zemí. PUĽS je jedinečné těleso, což je zřejmé na představeních, v kterých se snoubí živelnost hrdého naturelu s vytříbeným citem pro poetiku. Koncerty PUĽS-u jsou emotivní, myšlenkově bohaté, divák má možnost se nejen odreagovat, ale také načerpat mnoho pozitivní energie.
Během bohaté historie se v PUĽS-u vystřídalo více jak 500 profesionálních umělců. Mnozí z nich ve své kariéře pokračovali v jiných tělesech na Slovensku nebo v zahraničí. Bývalí členové PUĽS-u vedou amatérské soubory nebo se jako pedagogové věnují výchově mladé umělecké generace.
PUĽS od svého vzniku absolvoval víc jak deset tisíc představení doma a desítky zahraničních zájezdů. Tleskali mu diváci v Anglii, Bulharsku, Dánsku, Francii, Nizozemsku, Jugoslávii, Kanadě, Norsku, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Tunise, USA a zemích bývalého SSSR. V současnosti je PUĽS ambiciózní těleso se smělými dramaturgickými plány, které chce v budoucnu naplnit. PUĽS disponuje vlastní technickou složkou – profesionálním zvukovým, světelným parkem a vlastní dopravou.
www.puls-slovakia.sk

Soubor písní a tanců DOLINA, Staré Město, ČR
Dolina – soubor lidových písní a tanců – začal svojí činnost v roce 1956 ve Starém Městě, ležícím blízko hranic mezi Českem a Slovenskem, které spadá do oblasti Uherskohradištské dolňácko. Po úspěšném absolvování Michalských hodů tehdy staroměstská chasa rozhodla, že bude dál pokračovat v pravidelném nácviku písní a tanců. U zrodu tohoto souboru byl Jan Vojtík – jeho dlouholetý vedoucí.
Ve svém „rodném“ městě soubor každoročně udržuje lidové tradice. Začátkem roku je to obchůzka Tří králů a fašaňková obchůzka masek. V jarním období děvčata vynášejí mařenu a chlapci chodí po šlahačce. Na podzim soubor pořádá Michalské hody s právem, kterých se zúčastní až na dvě sta krojovaných hodařů. V prosinci děti postraší Mikuláš s čerty z Doliny a ve vánočním obdobím soubor potěší štěpánským koledováním. Většinu z těchto zvyků má Dolina zpracovaných i do jevištní podoby.
Mezi lidové tradice nepochybně patří lidový tanec. Kromě množství párových tanců z oblasti Uherskohradišťského Dolňácka se soubor pečlivě věnuje i jednomu fenoménu místní bohaté lidové kultury, kterým je slovácký verbuňk. Jedná se o mužský tanec skočného charakteru, který byl 25.listopadu 2005 prohlášen za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva UNESCO. Dolina vychovala množství vynikajících tanečníků tohoto tanečního umění. Bohatý repertoár souboru je dále složený z tanců a písní Moravského Slovácka a Slovensko-Moravského pomezí, citlivě doplněný tanci z Myjavy a východního Slovenska. Na každý tanec soubor používá autentický kroj a různé rekvizity.
Vysokou uměleckou úroveň souboru podtrhuje cimbálová muzika. V roce 2009 převzali roli souborové muziky mladí odchovanci Dolinečky, muzikanti CM Bálešáci s primášem Tomášem Vavříkem a uměleckým vedoucím Ondřejem Bazalou. Při této muzice postupem času vznikl dívčí pěvecký sbor Repetilky, jež dnes často obohacuje mnohá vystoupení současné Doliny. V roce 2014 muzika natočila své první CD „Za Špiců v ulici“.
www.fsdolina.cz

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Brno, ČR
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je jediným profesionálním souborem svého druhu v České republice a je zřizován Ministerstvem obrany ČR. Sídlí v Brně, městě hudebního velikána Leoše Janáčka, které je druhým největším městem republiky a zároveň moravskou metropolí. Podobně jako Janáčkovo dílo, tak i dramaturgie a tvorba VUS ONDRÁŠ čerpá z lidových tradic a folkloru. O tom svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše. Počátky činnosti souboru sahají do roku 1954 a od té doby se rozvinul až do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který tvoří profesionální základna doplněná početnou amatérskou složkou. Tvorba souboru se neorientuje pouze na umělecké ztvárnění domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale příležitostně zpracovává také příbuzné regiony středoevropské a východoevropské (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko). Pozoruhodný je i programový záběr, který nabízí široké spektrum pořadů od menších, čistě hudebně doprovodných akcí reprezentativního charakteru, přes výchovná taneční představení pro školy, až po nejrozsáhlejší formy hudebně-tanečních divadelních programů. Během svého působení vystoupil VUS ONDRÁŠ v zemích na několika kontinentech světa (např. Japonsko, USA, Velká Británie, Rusko, Izrael).
www.vusondras.cz

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447