23. ročník F SCÉNA 2020

Závěrečná tisková zpráva
Letošní, již třiadvacátý ročník folklorních večerů FSCÉNA 2020, proběhl v prostorách Biskupského dvora pod majestátní katedrálou svatého Petra a Pavla.  Stejně jako vloni, také tento ročník se uskutečnil v rámci akce  „Léto na Biskupském dvoře“, která má již jedenáctiletou tradici. Předposlední srpnový prodloužený víkend tak mělo publikum možnost zhlédnout pestrobarevnou kytici folklóru, provoněnou zpěvem, hudbou a tancem
 celý článek

Pořadateli 23. ročníku letních folklorních večerů F scéna 2020 byli Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s. pro Nadační fond Modrý Hroch, Koprodukce SNIP & CO, reklamní společnost a Městské divadlo Brno. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Krajským vojenským velitelstvím Brno a Československým legionářem - SPIA Czech, z.s. Záštitu převzali JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a taktéž prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., člen správní rady Nadačního fondu Modrý hroch.

Zahájení 23. ročníku Letních folklorních večerů F SCÉNA 2020 za přítomnosti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Petra Hýblera, náměstka primátorky města Brna JUDr.Jiřího Olivy, člena správní rady NF Modrý hroch prof. MUDr. Ladislava Plánky, Ph.D. a ředitelky Mgr. Moniky Chasákové.

Projekt byl realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR. Naše spolupráce s Nadačním fondem Modrý hroch pak byla zhmotněna  výsledkem, kdy bylo na podporu jejich práce vybráno v rámci F Scény celkem 4000 Kč.

A z jakých květů byla tedy svázána letošní folklorní kytice? V rámci čtvrtečního zahajovacího večera  F scény 2020 jsme měli v jeho první půli možnost zaposlouchat se do písní svérázného pěveckého uskupení Mužáci Brno. Nejen slovem, ale především svým zpěvem, bavili téměř zcela zaplněné hlediště dva sólisté Mužáků, Jindřich Hovorka ml. a Václav Kovářík. Jejich interakce s hledištěm byla tak skvělá, že se jim na závěr pořadu podařilo rozezpívat většinu přítomných diváků. To vše samozřejmě s velkou podporou Cimbálové muziky Mirka Otáhala.

CM s primášem Mirkem Otáhalem a pěvecký sbor Mužáci Brno se sólisty Václavem Kováříkem a Jindrou Hovorkou, j.

Druhá polovina zahajovacího večera pak pokračovala v odlišném duchu. Z Bratislavy dorazili muzikanti a tanečníci uznávaného tanečního divadla Ifjú Szivek. Tento významný profesionální umělecký kolektiv se věnuje především divadelnímu zpracování tradičního lidového tance a lidové hudby Maďarů na Slovensku. Ifjú Szivek se nám představil v programu nazvaném 77 VERBUNKOV, ve kterém jsme měli možnost zhlédnout verbuňky nejen maďarské, ale i slovenské a moravské a mohli se tak kochat různorodostí a živelností jednotlivých tanců napříč regiony.

Program 77 VERBUNKOV, Taneční divadlo Ifjú Szivek, Bratislava

Páteční večer se Biskupským dvorem rozezněl hudební projekt s názvem Beránci a vlci, jehož autorem je všestranný muzikant a producent Marian Friedl, absolvent jazzového oddělení VOŠ Jaroslava Ježka. Stejnojmenné album získalo cenu Anděl 2017 v kategorii folk. Beránci a vlci jsou jeho osobní vizí moravské world music, vycházející z lidové hudby východní Moravy. Marian Friedl do tohoto programu zapojil tři hudební uskupení: Ženský sbor z Kudlovic, Sdružení nezávislých jazzmanů a RukyNaDudy. Tento svébytný a odborníky ceněný pořad bohužel uvedením na F Scéně zažil svou derniéru a proto byl věnován vzpomínce na uměleckou osobnost Jitky Šuranské.

Beránci a vlci, autorský pořad Mariána Friedla

Během sobotního odpoledne jsme měli možnost vyslechnout koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů s jejich dětskými sólisty – zpěváčky. Spolupráce BROLNu s mladými interprety lidové písně trvá již spoustu let a právě tato podpora mladých pěveckých interpretů dala vzniknout pořadu s názvem Děti a píseň. Souběžně s programem dětských zpěváků nás Nadační fond Modrý hroch provedl světem dětí bez úrazů.

BROLN s primášem Petrem Varmužou a mladými pěveckými a instrumentálními sólisty

Závěrečným večerním představením letošní F scény 2020 byl pořad s názvem Folklor 4x jinak s Davidem Mikulou. Jedná se o autorské představení choreografa Davida Mikuly, který je absolventem taneční katedry oboru Choreografie na Pražské HAMU. Do svého projektu zapojil hned několik foklorně - tanečních uskupení, a to FS Verpán z Prahy, Veselou Partyju z Boršic, TU Pražan a FS Lipka z Pardubic. Pořad Davida Mikuly byl tedy ukázkou čtyř odlišných stylů jeho práce inspirované folklorem a prostředím odkud pochází a kde má své kořeny. Ačkoliv celý večer byl provázen deštěm, nedali se naši příznivci touto skutečností a odradit a svým potleskem tak povzbudili všechny účinkující.

FOLKLOR 4x JINAK s Davidem Mikulou

Návštěvnost v letošním roce nebyla taková, jakou jsme očekávali. V letním období byla situace s nemocí Covid-19 sice stabilizovaná, ale zcela jistě měla tato skutečnost dopad na celkový prodej vstupenek. Všechna 4 představení navštívilo cca 750 diváků. Největší zájem byl o čtvrteční zahajovací představení (cca 300 diváků), pátek (cca 200 diváků), sobotní odpoledne pro děti (cca 150 rodičů s dětmi), kde zároveň proběhla edukace mimo jeviště „S Modrým hrochem bez úrazů“. Sobotní večer byl ve znamení špatných klimatických podmínek (bouřka, déšť), začátek představení musel být posunut o 20 minut, přičemž celkový počet diváků v hledišti bylo cca 100 lidí.

Jakkoliv by se zdálo, že nám tento fakt ubere sil, stal se přesný opak. S ohromnou chutí jsme se pustili do přípravy organizace příštího ročníku F Scény 2021. Hlad po setkávání nejen s folklorem, ale hlavně po společném prožitku, který umožňuje pouze společné setkávání lidí v hledišti a sdílení nádherného zážitku totiž zůstane.  A po sociální izolaci, vynucené vládními opatřeními na jaře a také na podzim v roce 2020 si pak lidé více uvědomí, jak jsou tyto okamžiky důležité. I proto se velmi těšíme na naše diváky a na společné prožitky v magickém prostoru Biskupského dvora s neopakovatelnou atmosférou open air představení a hlavně na další skvělá vystoupení folklorních souborů nejen z Čech a Moravy!

za  FOS Jánošík Brno

Mgr. Helena Brzobohatá,  Čestmír Komárek, v.r.

Letošní účinkující soubory

Mužáci Brno

Mužáci Brno je velmi svérázné pěvecké uskupení bývalých tanečníků dětského souboru Javorníček, kteří se po letech rozhodli, že ještě nepatří do starého železa, a rozdávají po vlastech moravských a českých radost z lidové písně. Členy sboru jsou i dva sólisté, Jindřich Hovorka ml. a Václav Kovářík, kteří, kromě jiného, provází programem s humorem jim vlastním. Mužáci Brno dlouhodobě spolupracují s Cimbálovou muzikou Mirka Otáhala, která kdysi také začínala v Javorníčku, a následně pokračovala ve své činnosti v souboru Javorník, kde působí dodnes. Díky spolupráci těchto dvou těles vznikl i velmi úspěšný pořad "Zpívání", který pravidelně plní sál Dělnického domu na Jamborové. Záznamy z těchto pořadů můžete slýchat i na vlnách Českého rozhlasu Brno, se kterým obě tělesa pravidelně spolupracují. Za zmínku jistě stojí i spolupráce s dalšími médii, Českou televizí, televizí Noe a rádiem Proglas.

.

www.javornikbrno.cz

Tanečné divadlo Ifjú Szivek z Bratislavy

Taneční divadlo Ifjú Szivek je jednou z nejvýznamnějších uměleckých dílen maďarského folklorního hnutí a uměleckého života Maďarů na Slovensku. Největším přínosem tělesa je prezentace tradiční hudební a taneční kultury střední Evropy jako společenské hodnoty, prostřednictvím divadelních představení doma i v zahraničí. Významnou část práce věnuje divadelnímu zpracování tradičního lidového tance a lidové hudby Maďarů na Slovensku. Tradiční prezentace hudby, tance a krojů se prolíná i s produkcemi, které nabádají k přemýšlení a pochopení složitějších společenských jevů. Programy jsou žánrově pestré: taneční divadelní díla, stavějící na tradiční taneční kulturu, díla prezentující tradici v původním provedení podle jednotlivých geografických oblastí, ale i programy, které jsou připraveny výhradně pro děti a mladého diváka.

  1. VERBUNKOV

Na konci dlouhého vyjednávání s vídeňským dvorem rozhodl bratislavský sněm v roce 1715 o postavení společného vojska. Pro sestavení tohoto vojska se začalo s verbováním vojáků. V 18. století v rámci volného verbování, odvedli vojáky z území monarchie tj. z území dnešního Slovenska. Veřejné verbování a tzv. „verbuňková komanda“ sehrály obrovskou roli v šíření pojmu verbuňku a verbuňkového tance, ve velkém přispěly k popularizaci tradic verbování a k vytvoření nového jednotného tanečního stylu ve střední Evropě. V návaznosti na uchované tradice ve zmíněných oblastech nám taneční inscenace 77 verbunkov představí pestrost verbuňkového tance a zavede diváky 21. století do tajuplného světa časů, ve kterých tanec a hudba byly ještě součástí každodenního života.

www.ifjuszivek.sk

Beránci a vlci – věčné hledání svobody mezi životem a smrtí

Představení je věnováno vzpomínce umělecké osobnosti Jitky Šuranské

Hudebně-filmový projekt Beránci a vlci přináší na koncertní pódium stejnojmennou suitu v provedení 22členného ansámblu společně s filmovou projekcí. Film vznikl jako vizuální doprovod již existující hudby, autorem námětu a scénáře je autor suity Beránci a vlci Marian Friedl, režie a kamery se ujal Ivo Bystřičan. Ansámbl je tvořen třemi soubory: Ženským sborem z Kudlovic, Sdružením nezávislých jazzmanů a beskydskou kapelou RukyNaDudy.

Téma projektu Beránci a vlci je putování liminálním prostorem, v němž jedno prostupuje druhé. Tady mizí ostrost hranic mezi teď a kdysi, mezi životem a smrtí, beránky a vlky, veselým a smutným, mezi pozitivním a negativním. Ačkoli nás totiž hranice všudypřítomně obklopují a na první pohled zřetelně vymezují, například černou od bílé, jakmile se přiblížíme ke styčné ploše dvou protikladů, zjistíme, že svět je právě zde mnohem barevnější, než jsme čekali.

Stejnojmenné album bylo vyznamenáno cenou Anděl 2017 v kategorii folk (album vzniklo s finanční podporou Ministerstva kultury).

www.beranciavlci.cz  //   www.rukynadudy.cz

DĚTI A PÍSEŇ s Českým rozhlasem Brno

BROLN vznikl v roce 1952 pro potřeby vysílání Československého rozhlasu. Jeho zakladatelem, prvním uměleckým vedoucím a dramaturgem byl Jaroslav Jurášek. Základ dramaturgie orchestru tvoří prezentace moravského, slovenského, českého, ale i zahraničního folkloru.   Složení orchestru vychází z tradičních lidových muzik. Základem jsou smyčce, cimbály, klarinety a k nim se přidávají charakteristické lidové nástroje jako dudy, píšťaly, grumle, tárogató a další. Repertoár a zvuk orchestru se částečně proměňoval podle dramaturgů a uměleckých vedoucích.

Spolupráce Brněnského rozhlasového orchestru s mladými interprety lidové písně se stala již tradicí. Prvním systematicky cíleným krokem k této činnosti bylo založení pěvecké soutěže „Děti a píseň“ tehdejším dramaturgem BROLNu Jaroslavem Jakubíčkem. To se psal zhruba rok 1972.

V roce 1993, kdy byl BROLN na třináct let postaven mimo působnost Českého rozhlasu, na tuto soutěž navázalo na popud PhDr. Františka Synka Folklorní sdružení ČR soutěží „Zpěváček“. Folklorní sdružení České republiky úspěšně udržovalo od roku 1994 kontinuitu soutěže celých dvacet let. V roce 2014 se následně vrátila zpět k BROLNu jako postupová přehlídka „Zpěváček – Děti a píseň“.

A právě díky této podpoře mladých pěveckých interpretů budeme mít během sobotního odpoledne možnost vyslechnout si koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů společně s finalisty lidové písně - dětskými sólisty – Zpěváčky. Jejich vystoupení bude doplněno výkony mladých instrumentalistů, kteří s BROLNem v současné době spolupracují.

www.broln.com

FOLKLOR 4x JINAK s Davidem Mikulou

Folklor 4x jinak s Davidem Mikulou je název autorského představení choreografa Davida Mikuly, který je absolventem taneční katedry oboru Choreografie na pražské HAMU. S myšlenkou předvést bakalářskou práci z roku 2019 „Nevěsta pro Dana“, vytvořenou na základě vybraných melodií z opery Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“ a absolventskou práci z roku 2018 „Bohyně“, inspirovanou žítkovskými bohyněmi, vzniklo představení, jehož záměrem je prezentovat určitou etapu autorovy choreografické činnosti. Ta je spojena nejen se studii na HAMU, ale i s jeho dalšími aktivitami v souboru Verpán z Prahy, vzniklým pod Taneční školou Betty a spolkem Veselá Partyja z Boršic na Slovácku, jíž je spoluzakladatelem. S tvorbou Davida Mikuly je také spjato taneční seskupení TU Pražan, které vniklo během jeho studií a nabídku podílet se hudebně i tanečně na bakalářské práci „Nevěsta pro Dana“ přijal taktéž folklorní soubor Lipka z Pardubic.

Představení je tedy ukázkou čtyř odlišných stylů práce s folklorem, ale také symbolickým vyvrcholením a malou oslavou Davidovy choreografické a tvůrčí činnosti, která se dotýká spolupráce s profesionálními tělesy, divadly i amatérskými soubory po celé České republice.

Uvidíme:         Ze dvou stran Kopanic – FS Verpán

Obchůzky a zvyky bez muziky – Veselá Partyja

Bohyně – FS Verpán, TU Pražan

Nevěsta pro Dana – FS Lipka, TU Pražan

www.fslipka.cz   //   www.bettydance.cz/betty/soubor.html   //   www.veselapartyja.cz

za  FOS Jánošík Brno

Mgr. Helena Brzobohatá,

Čestmír Komárek

 

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447