Proběhl 24. ročník F SCÉNY 2021

Závěrečná tisková zpráva
Již  po čtyřiadvacáté  se koncem prázdnin uskutečnil  další z  ročníků  letních  folklorních večerů F SCÉNA 2021. A opět se tomu tak stalo na open–air scéně pod katedrálou svatého Petra a Pavla, v krásném areálu Moravského zemského muzea na Zelném trhu v Brně, v rámci 12. výročí projektu „Léto na Biskupském dvoře“. Od čtvrtka do soboty bylo na jevišti pořádně živo. Tančilo se, hrálo a zpívalo a o svou lásku k folkloru se s námi podělili členové několika moravských a dvou slovenských souborů.
 celý článek

 

Brno, 30. 9. 2021

24. ročník letních folklorních večerů F SCÉNA 2021

ve dnech 19. - 21. srpna 2021

v rámci 12. výročí projektu Léto na Biskupském dvoře, BRNO

Již  po čtyřiadvacáté  se koncem prázdnin uskutečnil  další z  ročníků  letních  folklorních večerů F SCÉNA 2021. A opět se tomu tak stalo na open–air scéně pod katedrálou svatého Petra a Pavla, v krásném areálu Moravského zemského muzea na Zelném trhu v Brně, v rámci 12. výročí projektu „Léto na Biskupském dvoře“. Od čtvrtka do soboty bylo na jevišti pořádně živo. Tančilo se, hrálo a zpívalo a o svou lásku k folkloru se s námi podělili členové několika moravských a dvou slovenských souborů.

Pořadateli 24. ročníku letních folklorních večerů F SCÉNA 2021 byli Folklorní sdružení Jánošík Brno v koprodukci se SNIP & CO, reklamní společností a Městské divadlo Brno ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Československým legionářem – SPIA Czech.  Záštitu převzali JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna a Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje. Projekt byl realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR. A stejně jako loni měla tato akce i benefiční podtext, neboť pořadatelé spolupracovali s Nadačním fondem Dům pro Julii, neziskovou organizací zakládající dětský hospic.

24. ročník F SCÉNY 2021 zahájili hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Ing. Petr Holík, generální ředitel SNIP & CO, reklamní společností, ředitelka Domu pro Júlii Mgr. Radka Vernerová a za FOS Jánošík Brno Mgr. Helena Brzobohatá.

Slova ředitelky Domu pro Julii, z.ú.:

„Organizace Dům pro Julii si velmi váží podpory ze strany Folklorního sdružení Jánošík Brno. Díky pozvání organizátorů byl v průběhu každého večera u hlediště umístěn informační stánek s letáky a sbírkovou pokladničkou, zároveň byli návštěvníci v průběhu večerů informovaní prostřednictvím moderátorky o Domu pro Julii a možnosti podpořit založení dětského hospice například přispěním do pokladničky. Celkový výtěžek ve sbírkové pokladničce za tři večery byl 20 242,- Kč.“

A kdože nás tedy letos potěšil a zahřál na srdíčku? V rámci čtvrtečního zahajovacího večera F scény 2021 za námi z Bratislavy dorazil Slovenský ľudový umelecký kolektiv (SĽUK). Toto profesionální těleso působí na kulturní scéně již od roku 1949 a je známé svou precizní a originální prezentací tradičního slovenského lidového umění. Během sedmdesátileté historie se SĽUKem spolupracovalo mnoho výrazných uměleckých osobností – choreografů, výtvarníků, skladatelů a profesionálních interpretů. To vše se promítlo do reprezentačního programu, který si pro nás SĽUK připravil a jež nesl příznačný název 70 ROKOV. V rámci celovečerního představení spojil do jednoho celku nejúspěšnější projekty posledních desetiletí. A téměř do posledního místa zaplněné hlediště aplaudovalo SĽUKu za jejich taneční i hudební výkony opravdu dlouze.

Další večer, tedy v pátek, jsme se na Biskupském dvoře přenesli do oblasti uherskohradišťského Dolňácka. Poznat jeho kouzlo a barevnost nám umožnili Dolina, soubor písní a tanců se Starého Města, dále mužský pěvecký sbor Staroměští mládenci, verbíři jak jinak než ze Starého Města a ženský pěvecký sbor Repetilky, působící s cimbálovou muzikou Bálešáci. Ta zvládla všechny výše uvedené interprety doprovodit a navíc se předvést v samostatných muzikantských číslech. Díky autorskému pořadu Jitky Feldvabelové s názvem UTRHNU TI NÁVRÁTNÍČEK jsme přivoněli nejen k regionu Slovácka a moravsko-slovenského pomezí, ale i k Myjavě a východnímu Slovensku, které taktéž FS DOLINA tanečně zpracovává.

Během sobotního odpoledne bylo na jevišti pořádně veselo. Jak také jinak, když se na pódiu sešly děti hned ze tří souborů, aby diváky potěšily v představení s názvem DĚTI DĚTEM. Ve společném programu nám svoji spontánnost a radost předvedly děti z Folklorního souboru Drahánek z Blanska, dále z Dětského národopisného souboru Brněnský Valášek a z Folklorního souboru Jánošíček. Odměnou všem byl potlesk obecenstva, zejména z řad rodičů vystupujících dětí.

Závěrečným večerním představením letošní F scény 2021 byl pořad s názvem OD NÁS PRE VÁS. Přichystal ho a ze Slovenska přijel představit Folklórny súbor Ekonóm z Bratislavy. Kořeny tohoto souboru sahají do roku 1969, kde vznikl na Vysoké škole ekonomické. Mladí studenti z různých regionů Slovenska přinesli do souboru rozmanité tradice, zvyky a tance, jenž se staly základním kamenem tvorby folklorního souboru EKONÓM. V celovečerním programu, který byl průřezem folklorních regionů přes celé Slovensko od východu až po západ, si členové FS EKONÓM diváky podmanili svým upřímným projevem, radostí a mládím.

Počasí v letošním roce přálo a všechna připravená vystoupení se uskutečnila, tak jak bylo plánováno. Návštěvnost v letošním roce byla průměrná, každopádně větší než v minulém roce. V letním období byla situace s nemocí Covid-19 sice stabilizovaná, ale zcela jistě měla tato skutečnost dopad na celkový prodej vstupenek. Všechna 4 představení navštívilo cca 1200 diváků. Největší zájem byl o čtvrteční zahajovací představení, které navštívilo 550 diváků, v pátek potom 250 diváků, sobotní odpoledne pro děti 220 převážně rodičů s dětmi a sobotní večer navštívilo 200 diváků.

Letošní F SCÉNA byla ve znamení čisté radosti. Radosti, která je cítit na jevišti i v zákulisí, v hledišti mezi diváky, cítíme ji z muzikantů, tanečníků i zpěváků, poznáme ji ve výsknutí i v úsměvu těch, kteří nám svoji lásku k folkloru zprostředkovávají. Radosti, že jsme se mohli znovu setkat s diváky v nádherném prostoru Biskupského dvora a znovu si užít toto vzájemné sdílení.

Příští rok nás čeká jubilejní 25. ročník letních folklorních večerů F SCÉNA, který je plánován na termín 25. – 27. 8. 2022. Za pořadatele mohu potvrdit, že už teď se moc těšíme. Těšíme se na Vás, naše diváky a na další společné setkání s folklorem pod širým nebem. Loučíme se se slovy: „za rok nashledanou“!

za  FOS Jánošík Brno

Mgr. Helena Brzobohatá,  Lenka Jelínková, Čestmír Komárek, v.r.

 

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447