Historie FOS Jánošík

V roce 1954 byl založen Vojenský soubor písní a tanců Jánošík, který působil v Olomouci a v Brně. Po 39 letech se jeho přímým nástupcem a pokračovatelem v umělecké činnosti stal roku 1993 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno. Pro zachování dlouholeté kulturní tradice lidového umění, kterou VSPT Jánošík svou činností vytvořil, byla dne 10. 4. 1993 založena Folklorní nadace VSPT Jánošík, jako nositelka tradic, které neměly být zapomenuty. Jejím hlavním posláním byla podpora sdružování jednotlivců a kolektivů rozvíjejících lidové umění a kulturu a její šíření, uchovávání a ochranu. Nadace pracovala úspěšně šest let až do doby, kdy po legislativních úpravách (nový zákon o nadacích a nadačních fondech) byly zásadním způsobem změněny podmínky pro její existenci.

Aby bylo možno pokračovat v nastoupené cestě, došlo ke změně právní formy a po přípravném období  vzniklo dne 22. září 1998 Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno jako nástupnická organizace Folklorní nadace VSPT Jánošík Brno.

Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno (dále FOS) je významným subjektem v oblasti realizace mnoha kulturních akcí v městě Brně i po celé republice. I když je uváděno na mnoha akcích jako spolupořadatel, většinou je hlavním organizátorem, produkčním i producentem těchto akcí.

Hlavním cílem a posláním FOS je šíření a propagace lidového umění ve všech jeho formách, o čemž svědčí pořádání každoročních akcí a projektů:

 • F SCÉNA (letní cyklus celovečerních pódiových vystoupení konaných v historickém centru Brna za účasti mnoha folklorních souborů z naší republiky i ze zahraničí) 
 • organizace a podpora benefičních a charitativních koncertů (ADRA, Československá obec legionářská Centrum Paraple, Klokánek aj.)
 • koprodukce celoměstského projektu Brno - město uprostřed Evropy…aneb festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří
 • realizace cyklu vánočních koncertů konaných zejména v chrámech a kostelech v celé ČR
 • významná podpora činnosti VUS ONDRÁŠ Brno - převážně jeho amatérské části
 • významná podpora činnosti Dětského tanečního studia ONDRÁŠEK

 

janosik.jpg

 

Součástí FOS JÁNOŠÍK Brno je jeho organizační složka Dětské taneční studio ONDRÁŠEK (cca 70 dětí ve třech věkových kategoriích a cimbálová muzika).

FOS JÁNOŠÍK kromě výše uvedených projektů pracuje i se svou členskou základnou (cca 400 členů z celé republiky). Jedná se zejména o poskytování různých forem informačního servisu (běžná i elektronická korespondence, vydávání tiskových, informačních a propagačních materiálů, provoz archivu vybraných fotografií a audio i videozáznamů s možností jejich krátkodobého zapůjčení členské základně, provoz webových stránek a jejich stálá aktualizace apod.)

Nedílnou součástí činnosti FOS JÁNOŠÍK Brno je úzká spolupráce s mnoha institucemi:

 • Odbor kultury Magistrátu města Brna, MČ Brno-Královo Pole, Řečkovice-Mokrá Hora a dalších MČ v Brně
 • Turistické informační centrum města Brna, p.o.
 • Folklorní sdružení ČR se sídlem v Praze
 • Ministerstvo obrany ČR
 • České sekce mezinárodních folklorních organizací  C.I.O.F.F.,  I.O.V.,  I.G.F.  aj.
 • Český rozhlas Brno, Radio Proglas a další mediální partneři

Nad nejvýznamnějšími projekty přebírají pravidelně záštitu významné osobnosti našeho veřejného života jako např. ministr obrany ČR, náčelník Generálního štábu Armády ČR, primátor statutárního města Brna, hejtman Jihomoravského kraje aj.

Sdružení se při své činnosti neobejde bez pomoci sponzorů, kteří přispívají ať již formou naturálního plnění nebo finančně.

Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno není uzavřenou organizací. Společně s VUS ONDRÁŠ jsou členskými kolektivy Folklorního sdružení České republiky.


 

Kalendář

duben 2020

duben 2020
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dětské taneční studio Ondrášek


Vzniklo v září 2006. Jeho předmětem činnosti je zejména výchova (příprava) budoucích tanečníků pro VUS ONDRÁŠ.