Letní folklorní večery F SCÉNA

Myšlenka vytvořit letní folklorní večery vznikla z pocitu rozšířit nabídku brněnského kulturního kalendáře v letních měsících. Proto Brňanům a návštěvníkům Brna, ať už ze zahraničí nebo z České republiky, nabízíme seznámení s lidovým tancem, hudbou a zvyky. V historickém centru města Brna vystupují přední folklorní soubory, aby divákům předvedly rozmanitost a krásu folkloru svého regionu.

 

 F SCÉNA 2018
XXI. ročník letních folklorních večerů
13.-17. 6. 2018, Brno
 

 

Již tradiční brněnská akce je pořádána Folklorním sdružením JÁNOŠÍK Brno společně s TICEM BRNO a Muzeem města Brna. Umělecky akci podporuje a hlavním účinkujícím je brněnský profesionální Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. V letošním roce se F SCÉNA konala po pět večerů od 13. do 17. června 2018 a krom zmíněného VUS ONDRÁŠ se představil slovenský profesionální soubor Poddukelský umelecký ľudový súbor PUĽS z Prešova nebo moravský Soubor písní a tanců Dolina ze Starého Města.
Letošní F SCÉNA byla zahájena ve středu 13. června na nádvoří hradu Špilberk společným představením VUS ONDRÁŠ a PUĽSu z Prešova, které navštívilo na 800 diváků. Ve společném koncertě tak mohli diváci obdivovat krásu tradic a folkloru regionů od Čech až po Zakarpatskou Ukrajinu. Vrcholem představení pak byl společný tanec, živelný ukrajinský hopak, který dostal diváky do varu a účinkující si vysloužili nadšené ovace.
Od čtvrtka se již večery konaly na nádvoří Nové radnice. Hned ve čtvrtek si diváci mohli užít samostatný energický pořad profesionálního PUĽSu, který více jak 60 let rozvíjí a jevištně ztvárňuje pěvecké, hudební a taneční bohatství Rusínů žijících na východním Slovensku, ale věnuje se i folkloru dalších slovenských regionů. V pátek VUS ONDRÁŠ uvedl tanečně-hudební pořad malých forem Taneční miniatury a v sobotu koncert orchestru lidových nástrojů s dívčím sborem. Hned po koncertě následovalo představení dalšího hosta, Souboru písní a tanců Dolina ze Starého Města, který působí od roku 1956 a ve své tvorbě se zaměřuje především na folklor z oblasti Uherskohradišťského Dolňácka. V neděli F SCÉNU oživilo v odpoledních hodinách představení Zatoulané pohádky VUS ONDRÁŠ pro děti a večer završil celou akci opět ONDRÁŠ celosouborovým představením Ondrášovské putování, které je pestrobarevnou směsicí folkloru z České i Slovenské republiky.
Vstup na F SCÉNU byl zdarma, diváci však mohli přispět do pokladniček ve prospěch Vojenského fondu solidarity, který podporuje vojáky a jejich rodiny, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci. Touto cestou se podařilo nashromáždit celkem 31 089 Kč, za což divákům velmi děkujeme. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Ing. Petr Vančura, státní tajemník Ministerstva obrany ČR, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna. Akce se konala za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
PROGRAM
HRAD ŠPILBERK - nádvoří
St 13. 6. ve 20.30
GALAVEČER HUDBY A TANCE * / Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS (Prešov) a VUS ONDRÁŠ
NOVÁ RADNICE - nádvoří
Čt 14. 6. ve 20.00
REPREZENTAČNÍ KONCERT / Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS (Prešov)
Pá 15. 6. ve 20.00
TANEČNÍ MINIATURY / VUS ONDRÁŠ
So 16. 6. ve 20.00
VŠUDE JSME DOMA / Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ
MORAVSKÉ STŘÍPKY / SPT Dolina (Staré Město u Uh. Hradiště)
Ne 17. 6. v 15.00
ZATOULANÉ POHÁDKY / VUS ONDRÁŠ pro děti
Ne 17. 6. ve 20.00
ONDRÁŠOVSKÉ PUTOVÁNÍ / celosouborový pořad VUS ONDRÁŠ
*Návštěvníci zahajovacího představení 13. 6. mohou využít bezplatnou kyvadlovou přepravu firmou CARent na hrad Špilberk od 19.00 do 20.45 z ulice Husova (naproti hotelu International).

ZÁŠTITY
Ing. Petr Vančura, státní tajemník Ministerstva obrany ČR
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

FINANČÍ PODPORA
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno

POŘADATELÉ A SPOLUPOŘADATELÉ
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno
TIC BRNO
Muzeum města Brna
za umělecké podpory
Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ

ÚČINKUJÍCÍ
Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS), Prešov, Slovensko
Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) je příspěvkovou organizací zřizovanou Prešovským samosprávným krajem.
Je profesionální umělecké těleso, které vzniklo v roce 1955 v Prešově s cílem rozvíjet a jevištně ztvárňovat vokálně-hudební a taneční bohatství Rusínů. V jeho třech složkách – taneční, pěvecké a hudební pracuje víc jak 40 umělců.
Dramaturgie PUĽS-u se v prví řadě zaměřuje na tradice Rusínů žijících na východním Slovensku, ale také na folklor ostatních regionů Slovenska, který zpracovává ve vyšší scénické formě. Ve svém repertoáru má PUĽS také tance z okolních zemí. PUĽS je jedinečné těleso, což je zřejmé na představeních, v kterých se snoubí živelnost hrdého naturelu s vytříbeným citem pro poetiku. Koncerty PUĽS-u jsou emotivní, myšlenkově bohaté, divák má možnost se nejen odreagovat, ale také načerpat mnoho pozitivní energie.
Během bohaté historie se v PUĽS-u vystřídalo více jak 500 profesionálních umělců. Mnozí z nich ve své kariéře pokračovali v jiných tělesech na Slovensku nebo v zahraničí. Bývalí členové PUĽS-u vedou amatérské soubory nebo se jako pedagogové věnují výchově mladé umělecké generace.
PUĽS od svého vzniku absolvoval víc jak deset tisíc představení doma a desítky zahraničních zájezdů. Tleskali mu diváci v Anglii, Bulharsku, Dánsku, Francii, Nizozemsku, Jugoslávii, Kanadě, Norsku, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Tunise, USA a zemích bývalého SSSR. V současnosti je PUĽS ambiciózní těleso se smělými dramaturgickými plány, které chce v budoucnu naplnit. PUĽS disponuje vlastní technickou složkou – profesionálním zvukovým, světelným parkem a vlastní dopravou.
puls-slovakia.sk

Soubor písní a tanců DOLINA, Staré Město, ČR
Dolina – soubor lidových písní a tanců – začal svojí činnost v roce 1956 ve Starém Městě, ležícím blízko hranic mezi Českem a Slovenskem, které spadá do oblasti Uherskohradištské dolňácko. Po úspěšném absolvování Michalských hodů tehdy staroměstská chasa rozhodla, že bude dál pokračovat v pravidelném nácviku písní a tanců. U zrodu tohoto souboru byl Jan Vojtík – jeho dlouholetý vedoucí.
Ve svém „rodném“ městě soubor každoročně udržuje lidové tradice. Začátkem roku je to obchůzka Tří králů a fašaňková obchůzka masek. V jarním období děvčata vynášejí mařenu a chlapci chodí po šlahačce. Na podzim soubor pořádá Michalské hody s právem, kterých se zúčastní až na dvě sta krojovaných hodařů. V prosinci děti postraší Mikuláš s čerty z Doliny a ve vánočním obdobím soubor potěší štěpánským koledováním. Většinu z těchto zvyků má Dolina zpracovaných i do jevištní podoby.
Mezi lidové tradice nepochybně patří lidový tanec. Kromě množství párových tanců z oblasti Uherskohradišťského Dolňácka se soubor pečlivě věnuje i jednomu fenoménu místní bohaté lidové kultury, kterým je slovácký verbuňk. Jedná se o mužský tanec skočného charakteru, který byl 25.listopadu 2005 prohlášen za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva UNESCO. Dolina vychovala množství vynikajících tanečníků tohoto tanečního umění. Bohatý repertoár souboru je dále složený z tanců a písní Moravského Slovácka a Slovensko-Moravského pomezí, citlivě doplněný tanci z Myjavy a východního Slovenska. Na každý tanec soubor používá autentický kroj a různé rekvizity.
Vysokou uměleckou úroveň souboru podtrhuje cimbálová muzika. V roce 2009 převzali roli souborové muziky mladí odchovanci Dolinečky, muzikanti CM Bálešáci s primášem Tomášem Vavříkem a uměleckým vedoucím Ondřejem Bazalou. Při této muzice postupem času vznikl dívčí pěvecký sbor Repetilky, jež dnes často obohacuje mnohá vystoupení současné Doliny. V roce 2014 muzika natočila své první CD „Za Špiců v ulici“.
fsdolina.cz

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Brno, ČR
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je jediným profesionálním souborem svého druhu v České republice a je zřizován Ministerstvem obrany ČR. Sídlí v Brně, městě hudebního velikána Leoše Janáčka, které je druhým největším městem republiky a zároveň moravskou metropolí. Podobně jako Janáčkovo dílo, tak i dramaturgie a tvorba VUS ONDRÁŠ čerpá z lidových tradic a folkloru. O tom svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše. Počátky činnosti souboru sahají do roku 1954 a od té doby se rozvinul až do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který tvoří profesionální základna doplněná početnou amatérskou složkou. Tvorba souboru se neorientuje pouze na umělecké ztvárnění domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale příležitostně zpracovává také příbuzné regiony středoevropské a východoevropské (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko). Pozoruhodný je i programový záběr, který nabízí široké spektrum pořadů od menších, čistě hudebně doprovodných akcí reprezentativního charakteru, přes výchovná taneční představení pro školy, až po nejrozsáhlejší formy hudebně-tanečních divadelních programů. Během svého působení vystoupil VUS ONDRÁŠ v zemích na několika kontinentech světa (např. Japonsko, USA, Velká Británie, Rusko, Izrael).
vusondras.czF SCÉNA 2017
XX. ročník letních folklorních večerů
21. 6.-13. 7. 2017, Brno

Jubilejní 20. ročník letních folklorních večerů F SCÉNA 2017 uzavřel 13. července Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ svým úspěšným lidovým tanečním divadlem Příběh zbojníka. Ve čtyřech týdnech od 21. června do 13. července se uskutečnilo celkem osm folklorních večerů. Pořadateli byli Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno a Československá obec legionářská se spolupořadateli Turistickým informačním centrem města Brna a Muzeem města Brna. Záštitu letos převzali MgA. Martin Stropnický, ministr obrany ČR, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna.
Jubilejní F SCÉNA byla zahájena na vyprodaném nádvoří hradu Špilberk, který navštívilo na 800 diváků. Ty nalákalo představení Galavečer hudby a tance, ve kterém se společně představil vzácný host, Slovenský ľudový umelecký kolektív – SĽUK, který je profesionálním slovenským souborem a domácí Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. V několika číslech obě tělesa vystupovala spolu, například v Ondrášovském Z Liptova nebo Slukárském Vyhadzovaná z Myjavska, které bylo vrcholem celého večera.
Od 22. června se scéna přesunula na netradiční místo, pódium pod širým nebem na Moravském náměstí, které nahradilo dosavadní nádvoří na Staré radnici. Právě toho večera se představil VUS ONDRÁŠ s premiérovým koncertem Všude jsme doma, který zavedl diváky do pomyslného rozhlasového studia. Orchestr lidových nástrojů a dívčí sbor předvedli svůj široký hudební záběr napříč nejrůznějšími regiony za doprovodu zábavného „rozhlasového“ moderátora Martina Rezka.
O týden později, 28. a 29. června, publikum zavítalo na alternativní představení profesionální části VUS ONDRÁŠ Náš svět, které bylo v Brně uvedeno podruhé. „Náš svět je současnost postavená na základech historie. Současný tanec vycházející a zároveň stojící vedle tance lidového. Oba styly se nakonec skloubí v jeden ucelený vjem.“ říká o tomto představení jedna z autorů, Hana Achilles.
5. a 6. června na prknech F SCÉNY účinkovali další hosté, a to folklorní soubory Jánošíček a Lučina z Brna a Salajka z Dambořic s Danájkem ze Strážnice. Diváci tak mohli s účinkujícími zabrousit do různých částí Slovácka a také na Slovensko.
Závěrečný týden patřil VUS ONDRÁŠ, který se rozloučil 12. a 13. července pořady celého souboru U vás o nás a již zmíněným Příběhem zbojníka.
Výtěžek z každé prodané vstupenky ve výši 30 %, který činil celkem 41 643 Kč, byl připsán ve prospěch sbírky vypsané Československou obcí legionářskou na doplnění vybavení Domovů péče o válečné veterány v Praze, Karlových Varech a Vojenské nemocnice – LDN v Olomouci. Počasí letošní F SCÉNĚ přálo, žádné představení nemuselo být kvůli dešti ani přerušeno či zrušeno. Letní folklorní večery navštívilo kolem 2200 diváků.
20 let F SCÉNY – zajímavosti
První ročník se uskutečnil v roce 1998.
Uskutečnilo se celkem 261 folklorních večerů v průběhu 92 týdnů.
Účinkovalo celkem 62 souborů, z toho 13 se F SCÉNY zúčastnilo 2x, 29 jich bylo zahraničních (z toho 16 ze Slovenska).
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ vystoupil na F SCÉNĚ celkem 101x.

F SCÉNY se za 20 let zúčastnilo množství zajímavých a výborných souborů. Z Moravy můžeme jmenovat soubory Břeclavan, Kunovjan, Cifra, Kašava, Olšava, Pentla, Šmykňa, Soláň, Dolina, Rusava, Valašský vojvoda, Radošov, Salajka, Kyjov, Danájek, dále slezské soubory Ostravička a Slezský soubor Heleny Salichové a z Čech Mladina, Vycpálkovci, Gaudeamus, BUFO, Kohoutek, Úsměv. Na F SCÉNĚ se představily také domácí brněnské soubory jako Javorník, Poľana, Ondrášek, Brněnský Valášek, Lučina či Jánošíček. Ze zahraničí F SCÉNU navštívily vynikající soubory Clog America z USA, Romafest z Rumunska, Balkánská mladost z Bulharska, Tonalamatl z Mexika, Belenscéres z Maďarska, Horitsvit z Ukrajiny, Trandafir de la Moldova z Moldávie a další. Ze slovenských souborů můžeme vzpomenout třeba Urpín, Ifjú Szivek, Železiar, Vršatec, Podpoľanec, Jánošík, Kopaničiar, Gymnik, Vranovčan apod. Na F SCÉNĚ účinkovala i zajímavá hudební tělesa, jako Musica Folklorica nebo Pacora Trio. Nechyběl ani humor s Všetečníky a Chlastášem nebo profesionální těleso, jakým je SĽUK.

PROGRAM
21. 6. 2017 / 20.30 / nádvoří hradu Špilberk / SĽUK & VUS ONDRÁŠ – společné představení
22. 6. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ – premiéra Všude jsme doma
28. a 29. 6. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / VUS ONDRÁŠ Náš svět – alternativní pořad
5. 7. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / folklorní soubory JÁNOŠÍČEK a LUČINA (Brno)
6. 7. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / folklorní soubory SALAJKA (Dambořice) a DANÁJEK (Strážnice)
12. 7. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / VUS ONDRÁŠ U vás o nás – celosouborový pořad
13. 7. 2017 / 20.00 / Moravské náměstí / VUS ONDRÁŠ Příběh zbojníka – lidové taneční divadlo

VÝTĚŽEK z každé prodané vstupenky ve výši 30 % bude připsán ve prospěch sbírky vypsané Československou obcí legionářskou na doplnění vybavení Domovů péče o válečné veterány v Praze, Karlových Varech a Vojenské nemocnice – LDN v Olomouci.

ZÁŠTITY
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany ČR
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

FINANČÍ PODPORA
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno

POŘADATELÉ A SPOLUPOŘADATELÉ
Československá obec legionářská
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno
Turistické informační centrum města Brna
Muzeum města Brna
za umělecké podpory
Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ

WEBOVÉ STRÁNKY
www.fosjanosik.cz
www.csol.cz
www.vusondras.cz
www.sluk.sk
www.fslucina.cz
www.janosicek.eu
www.salajka-damborice.wz.cz
www.spilberk.cz/muzeum-mesta-brna/
www.ticbrno.cz
www.ticbrno.cz/cs/centrum-mesta/brnensky-folklorni-rok-2017-2017

ÚČINKUJÍCÍ
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ (Brno)
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je jediným profesionálním souborem svého druhu v České republice a je zřizován Ministerstvem obrany ČR. Sídlí v Brně, městě hudebního velikána Leoše Janáčka, které je druhým největším městem republiky a zároveň moravskou metropolí. Podobně jako Janáčkovo dílo, tak i dramaturgie a tvorba VUS ONDRÁŠ čerpá z lidových tradic a folkloru. O tom svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše.
Počátky činnosti souboru sahají do roku 1954 a od té doby se rozvinul až do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který tvoří profesionální základna doplněná početnou amatérskou složkou. Tvorba souboru se neorientuje pouze na umělecké ztvárnění domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale příležitostně zpracovává také příbuzné regiony středoevropské a východoevropské (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko). Pozoruhodný je i programový záběr, který nabízí široké spektrum pořadů od menších, čistě hudebních doprovodných akcí reprezentativního charakteru, přes výchovná taneční představení pro školy, až po nejrozsáhlejší formy hudebně-tanečních divadelních programů. Během svého působení vystoupil VUS ONDRÁŠ v mnoha zemích na několika kontinentech světa (např. Japonsko, USA, Velká Británie, Rusko, Izrael).

SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív (Bratislava, Slovensko)
Slovenský ľudový umelecký kolektív je státní profesionální umělecké těleso, které působí v oblasti uměleckého zpracování a interpretace folklóru a v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu Slovenska. Vznikl v roce 1949. Sídlí v Bratislavě, v městské části Rusovce, kde má i svoji stálou scénu – Divadlo SĽUK. Repertoár SĽUK-u sestává z hudebních a tanečních programů s různou úrovní stylizace a přesahy do jiných žánrů, jako současný tanec, world music nebo jazz. SĽUK tvoří taneční soubor a malý lidový orchestr. Spolupráce tvořivých umělců a profesionálních interpretů vytváří dobré předpoklady pro široké spektrum programů. Programy SĽUK-u se zaměřují na cílové skupiny od příznivců autentického folklóru až po generace vyznavačů scénických show programů, vycházejících z folklorního zázemí. Během více jak 65leté historie se SĽUK-em spolupracovalo mnoho výrazných uměleckých osobností – choreografů, výtvarníků, skladatelů a profesionálních interpretů. Hudební profil tělesa nejvíc ovlivnil Alexander Moyzes, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a další. Jako choreograf a umělecký šéf SĽUK dlouhodobě a výrazně formoval Juraj Kubánka. Mezi nezapomenutelné interprety, kteří ve SĽUK-u působili, patří Heda Melicherová, bratři Ševčíkovi, bratři Antalíkovi, Rinaldo Oláh, Ján Berky a mnozí další.
Folklorní soubor LUČINA (Brno)
Folklorní soubor Lučina Brno, z.s. má historicky dva kořeny. Jeden z nich je soubor Lučina působící pod Vojenskou akademií v Brně, založen v roce 1972. Zpracovával folklor převážně z Valašska. Druhý působil při Policii Československé socialistické republiky. Byl taktéž založen v 70. letech minulého století. Zde byly hlavní náplní tance z Kyjovska. Na vystoupení si členové souboru oblékali polosvátečně kroje. V roce 1991 došlo ke spojení obou Lučin působících v Brně pod Vojenskou akademii.
Nyní soubor Lučina zpracovává lidové tance a zpěvy z Kyjovska. Z této oblasti pochází i jeho krojová výbava. Stěžejní část repertoáru tvoří tance kyjovská skočná, boršovská – vyklepávaná a slovenská z Milotic. Soubor se dále zabývá folklorem z ostatních koutů Slovácka. V repertoáru nechybí ani mužský sólový lidový tanec verbuňk, zapsaný na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Soubor se účastní festivalů v České republice i v zahraničí. Každoročně pořádá několik besed u cimbálu. Součástí souboru je cimbálová muzika Lučina, která hraje na besedách a doprovází vystoupení. Počet aktivních členů se dlouhodobě pohybuje okolo třiceti.

Folklorní soubor JÁNOŠÍČEK (Brno)
Historie folklorního souboru Jánošíček má své počátky v roce 1988. Jeho současnými zřizovateli jsou Sdružení přátel DFS Jánošíček Brno a Klub UO Brno. Členy souboru jsou děti a mládež ve věku 5-35 let. Dnes má soubor téměř 90 členů. Pracuje ve třech složkách od přípravky těch nejmenších, přes děti a mládež, až po dospělou skupinu.
Zvláštností souboru je jeho programová náplň. Soubor totiž navzdory své působnosti v centru jižní Moravy zpracovává v bohatých tanečních choreografiích temperamentní slovenský folklór. Materiál je čerpán z různých slovenských regionů – Myjavy, Liptova, Terchové, Horehroní, Detvy, Zemplína. Součástí kolektivu jsou 2 cimbálové muziky.
Od svého založení soubor s úspěchem absolvoval již řadu vystoupení na domácí scéně a reprezentoval město Brno na mezinárodních festivalech po celém světě. V roce 2012 se soubor zúčastnil mezinárodního festivalu „Fétes de la Vigne de Dijon“ ve Francii, odkud si dovezl vysoké ocenění kvality souboru „Label Fetes de la Vigne de Dijon“. Dětská cimbálová muzika získala v roce 2015 1. místo v soutěžní přehlídce muzik „Hudební střípky Jaroslava Juráška“. Nadšení a temperament, s jakým členové souboru předvádí svůj program, si najdou určitě cestu i k Vašim srdcím dobře Vás pobaví a nechají ve Vás nezapomenutelný kulturní zážitek.

Dětský folklorní soubor DANÁJEK (Strážnice)
Danájek vznikl v roce 1967 jako taneční obor LŠU ve Strážnici. Zakladatelem byl pan Jan Loutchan a poté se ujala vedení na dlouhých 41 let paní učitelka Marie Slováčková.
V roce 2011 opustil Danájek ZUŠ a začal pracovat samostatně pod vedením Jany Hanákové. V té době začala spolupráce s CM Krepina s primášem V. Bučkem (nyní se utváří spolupráce s CM Rozsocháč pod vedením p. uč. J. Cveka). Danájek navštěvuje v současnosti cca 120 dětí ve věku 3-15 let v 8 odděleních.
Od roku 2011 se každoročně děti účastní zahájení MFF Strážnice, za což Danájek získal ocenění Laureát MFF Strážnice 2016.
Daří se také spolupráce s autory dětských pořadů, jako jsou pan Rudolf Danajovič, PhDr. Alena Schauerová nebo MgA. Lenka Šťastná.
V roce 2013 se Danájek zúčastnil postupové přehlídky Dětských tanečních souborů, kde se protančil až do Celostátní přehlídky Jihlava 2013 (pořádá NIPOS-ARTAMA Praha, NÚLK Strážnice).
Festivaly a vystoupení jsou motivací pro naši práci. Proto s radostí a láskou tančíme, hrajeme a zpíváme pro všechny, kteří mají čas a chuť se přijít na Danájek podívat. TOŽ, VITAJTE U NÁS!

Folklorní soubor SALAJKA (Dambořice)
Folklorní soubor Salajka je hudební a taneční soubor, který zpracovává nejen tance, ale také písně z Hanáckého Slovácka, Kyjovska a dalších regionů Moravy a Slovenska. Tento folklorní soubor působí v malebné vesničce Dambořice, která se nachází v severní oblasti Hanáckého Slovácka. V roce 2002 jej založili manželé Trumpešovi a během své krátké historie si prošel několika generačními obměnami. Při vytváření choreografií se soubor snaží spolupracovat s významnými osobnostmi folklóru z různých regionů celé ČR. Soubor zpracovává nejen klasická taneční čísla s použitím historicky zapsaných materiálů, ale také se zaměřuje na scénická provedení, se kterými slavil nemálo úspěchů nejen na území ČR. Průlomovým rokem pro soubor byl rok 2007 a jeho vystoupení na Slováckém roce v Kyjově, kdy soubor poprvé zpracoval scénicky upravené pásmo „Ropáci“, které vtipně pojednávalo o Dambořicích jako o největším nalezišti ropy v ČR. Úspěch, který soubor měl, posunul jeho vývoj úplně jiným směrem. V současnosti taneční složku navštěvuje 26 tanečníků a doprovází jej CM Friška z Kyjova s primášem Davidem Vašulkou. Vedoucími taneční složky jsou Marek Štěrba a Pavel Lattenberg, organizačním vedoucím je Vilém Trumpeš.
Folklorní soubor Salajka sdružuje kromě taneční složky i mužský pěvecký sbor, ženský pěvecký sbor „Děvčata z Dambořic“, malou cimbálovou muziku a dětské folklorní soubory Salajenka a Salajenečka. V současné době má celé sdružení kolem 110 členů. Za dobu své existence výrazně přispěl k obohacení kulturního života a zachování tradic v Dambořicích. S tím souvisí i obnovení kroje Hanáckého Slovácka z let 1820 a jeho použití nejen pro dospělý soubor, ale i pro děti. Během svých vystoupení soubor používá několik kostýmů a krojů dle zvolených tanců. Soubor vystupoval na řadě festivalů jak doma, tak i v zahraničí (Turecko, Čína, Kostarika, Řecko, Chorvatsko, Polsko, Makedonie atd.).
V roce 2004 stál spolu s obcí Dambořice u zrodu soutěžního festivalu folklorních souborů, který se koná v Dambořicích každý sudý rok. Tento festival se stal hned od začátku jednou z největších folklorních akcí pořádaných na Hanáckém Slovácku. Během tří dnů se představí na pódiu kolem 1000 účinkujících.
Za největší úspěchy souboru můžeme považovat účast a ocenění na vzdálených festivalech v Kostarice a Číně, ale také prvenství na soutěžním festivale v Dambořicích v roce 2016. V letošním roce soubor oslavil své 15. výročí.


F SCÉNA 2016
XIX. ročník letních folklorních večerů
22. 6.-8. 7. 2016, Brno

Devatenáctá F SCÉNA skončila, jubilejní se již připravuje!
Devatenáctý ročník letních folklorních večerů F SCÉNA 2016 je za námi. Večery s folklorem obohatily brněnské letní kulturní dění pod širým nebem a nalákaly nejen věrné příznivce, ale také další diváky z řad turistů. V období tří týdnů od 22. června do 8. července se publiku představily čtyři folklorní soubory – folklorní soubor Poligrodzianie z polské Poznaně, Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek, Soubor písní a tanců Olšava z Uherského Brodu a samozřejmě nechyběl Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, který byl hlavním uměleckým garantem.
Pořadateli XIX. ročníku letních folklorních večerů F SCÉNA 2016 byli Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno a Československá obec legionářská, spolupořadateli pak Turistické informační centrum města Brna a Muzeum města Brna. Záštitu převzal Ing. Petr Vančura, státní tajemník Ministerstva obrany ČR a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna. Projekt byl realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
Všechna představení F SCÉNY byla benefiční a výtěžek ze vstupného, ve výši 30 % z každé prodané vstupenky, činil 35 919 Kč a byl připsán ve prospěch sbírky vypsané Československou obcí legionářskou na doplnění vybavení Domovů péče o válečné veterány v Praze, Karlových Varech a Vojenské nemocnice – LDN v Olomouci.
Středeční zahájení 22. června na hradě Špilberk patřilo již tradičně Vojenskému uměleckému souboru ONDRÁŠ, který představil program celého souboru. Ještě před tím však vystoupil polský soubor Poligrodzianie, který se F SCÉNY zúčastnil při příležitosti padesátého výročí spolupráce města Brna a Poznaně. Další představení se od následujícího dne přesunula na nádvoří Staré radnice. 23. června zde vystoupil domácí soubor Brněnský Valášek, který v první polovině programu prezentoval folklor severní Moravy – Valašska. V druhé polovině večera se představil poznaňský soubor Poligrodzianie s různými regiony z celého Polska. V následujícím týdnu 29. června na F SCÉNU zavítal soubor Olšava z Uherského Brodu, který zpracovává folklor svého regionu, tedy Brodsko a zabrousil také do blízkého okolí. 30. června znovu přišel na řadu VUS ONDRÁŠ s představením malých forem Taneční miniatury, kde diváky čekala čísla z nejrůznějších regionů nejen naší republiky, ale i Slovenska nebo třeba Ukrajiny. Poslední týden 7. a 8. července F SCÉNU zakončil opět VUS ONDRÁŠ představením celého souboru U vás o nás, ve kterém se v letošním roce objevila také úplně nová programová čísla, jako třeba Naše jihočeské nebo Z Liptova. F SCÉNU navštívilo skoro dva tisíce diváků během šesti večerů. Účinkovalo 150 tanečníků, hudebníků a zpěváků ze čtyř souborů. Počasí letošní F SCÉNĚ přálo, deštivé večery se vyhnuly a tak byly řady v hledišti naplněny a diváci mohli nerušeně sledovat celý program pod širým nebem až do konce.
V příštím roce F SCÉNU čeká jubilejní dvacátý ročník. Již nyní pořadatelé připravují speciální program k této příležitosti. Diváci se mohou těšit na jedinečný zážitek - jaký a kdo bude speciálním hostem si ještě necháme pro sebe.

Pořadateli XIX. ročníku letních folklorních večerů F SCÉNA 2016 byli Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno a Československá obec legionářská, spolupořadateli Turistické informační centrum města Brna a Muzeum města Brna. Záštitu převzal Ing. Petr Vančura, státní tajemník Ministerstva obrany ČR a Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna. Projekt byl realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Za umělecké podpory Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ.

F SCÉNA 2016 V ČÍSLECH
Počet představení: 6
Počet souborů: 4 (3 z ČR, 1 z Polska)
Celkový počet účinkujících: 150
Celkový počet diváků: 1.750
Vybraný výtěžek ze vstupného pro ČSOL: 35 919 Kč

PROGRAM
Středa 22. června, 20.30, nádvoří hradu Špilberk
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ (program celého souboru) a POLIGRODZIANIE (Polsko, Poznaň)
Čtvrtek 23. června, 20.00, nádvoří Staré radnice
Národopisný soubor BRNĚNSKÝ VALÁŠEK a POLIGRODZIANIE (Polsko, Poznaň)
Středa 29. června, 20.00, nádvoří Staré radnice
Soubor písní a tanců OLŠAVA (Uherský Brod)
Čtvrtek 30. června, 20.00, nádvoří Staré radnice
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ – Taneční miniatury
Čtvrtek 7. a pátek 8. července, 20.00, nádvoří Staré radnice
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ – U vás o nás

ÚČINKUJÍCÍ
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je poloprofesionální umělecké těleso, které se věnuje prezentaci bohaté lidové kultury České republiky prostřednictvím hudby, zpěvu a tance, zachovává lidové tradice a buduje povědomí o kulturním dědictví našeho národa. Sídlí v České republice - městě Brně a jeho zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR.
Soubor se skládá ze tří uměleckých částí – orchestru lidových nástrojů, taneční skupiny a dívčího pěveckého sboru. Svoji historii začal psát již v roce 1954 a patří ke špičkám ve svém oboru. Dramaturgie VUS ONDRÁŠ se zaměřuje na jevištní zpracování národopisného materiálu etnografických oblastí České republiky, inspiraci však hledá i v lidové kultuře sousedních národů či ve zcela jiných uměleckých žánrech.
vusondras.cz

Folklorní soubor POLIGRODZIANIE
Folklorní soubor Poligrodzianie pochází z Polska, města Poznaň. Byl založen v roce 1973 a je jedním z nejvýznamnějších nositelů polského kulturního dědictví. Ve svých číslech zpracovávají různé národopisné regiony Polska. Soubor navštívil 60 zemí světa a zcestoval přes milion kilometrů na jejich více než 110 zahraničních cestách (např. Izrael, Malta, Malajsie, Jižní Korea, Čína, Irsko, Mexiko, USA, Indie, ad.). Vyhráli mnoho mezinárodních cen na pěti kontinentech.
poligrodzianie.pl

Národopisný soubor BRNĚNSKÝ VALÁŠEK
Brněnský Valášek zpracovává folklor oblasti severní Moravy – Valašska a předává svým členům tradiční kulturu, kterou do Brna přinesli a s láskou pěstovali rodáci z Valašska v minulých staletích. Byl založen v roce 1975 a po celou dobu své existence je aktivní součástí kulturního dění v Brně. Dnes stosedmdesátičlenný soubor za dobu svého působení vychoval řadu tanečníků, muzikantů i zpěváků. Členská základna zahrnuje tanečníky od čtyř let až po dospělé členy a tři cimbálové muziky.
Kromě běžných vystoupení připravuje Brněnský Valášek jarní a vánoční komponované programy v některém z brněnských divadel. Pravidelně pořádá akci Setkání souborů - Folklór bez hranic, při které představuje brněnskému publiku spřátelené domácí i zahraniční folklorní kolektivy. Soubor reprezentuje Jihomoravský kraj i město Brno v České republice a každoročně i na festivalech v zahraničí. Pravidelně je úspěšný v postupových přehlídkách dětských folklorních souborů.
Na F SCÉNĚ vystoupí členové nejstarší věkové kategorie tanečníků a muzikantů, kteří už sice vyrostli z dětské kategorie, ale k radosti vedení Brněnského Valášku i diváků v souboru nadále zůstávají a naplno působí.
brnenskyvalasek.cz

Soubor písní a tanců OLŠAVA
Soubor z Uherského Brodu byl založen v roce 1951, kdy se v Brodě znovu obnovil Slovácký krúžek a dostal jméno podle řeky Olšava. Letos oslaví Olšava nepřetržitých 65 let svého úspěšného trvání. Za tu dobu jí prošly stovky tanečníků, muzikantů a zpěváků a ve všech zůstala láska k písničkám a lidové kultuře, o čemž svědčí nejenom pravidelné srazy současných a bývalých členů. Po celou dobu své činnosti se soubor věnuje hlavně folklóru svého regionu, tedy Brodsku a nejbližšímu okolí (Kopanice, Zálesí, Moravskoslovenské pomezí, Myjava). Podílí se na kulturních akcích svého „rodného“ města a reprezentuje svůj region doma v České republice i v zahraničí.
olsava.cz


F SCÉNA 2015
XVIII. letní folklorní večery
25. 6.-10. 7. 2015

Osmnácté letní folklorní večery F SCÉNA 2015 jsou za námi. Pořadateli byli Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ a Folklorní sdružení Jánošík Brno. Spolupořadateli byla Československá obec legionářská, Turistické informační centrum města Brna a Muzeum města Brna. Záštitu převzali státní tajemník Ministerstva obrany ČR Ing. Petr Vančura a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Letošní F SCÉNA probíhala po 3 týdny od 25. června do 10. července a vždy ve čtvrtek a pátek si mohli diváci v centru města Brna vychutnat večer plný lidové hudby a tance. Programu tentokrát po celou dobu dominoval Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ se svými pořady a hosty. Tradiční zahájení na Špilberku 25. června patřilo Příběhu zbojníka, novému představení, které mělo premiéru v květnu letošního roku. Ještě před samotným zahájením se představilo Dětské taneční studio Ondrášek a taktéž si s Ondrášem zatančilo v jednom programu i další den, tentokrát už na Staré radnici, kde Ondráš vystoupil s pořadem malých forem Živá kronika. Další týden se nesl ve znamení hudby – Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ s dívčím sborem předvedl nová hudební čísla a půlka koncertu patřila vzácnému hostu – Pacora Triu. Obě hudební tělesa na závěr spojila síly a společně zahrála, což byl pro posluchače jedinečný a neopakovatelný zážitek. Poslední týden byl zakončen celosouborovým programem VUS ONDRÁŠ nazvaném To nejlepší…, který byl směsicí tanců malých i velkých forem a hudebních čísel orchestru a sboru. Letošnímu ročníku letních folklorních večerů přálo jak počasí, tak zájem diváků, kterých bylo za 6 večerů kolem 2 300, a kterých bylo někdy více, než dovolovala kapacita hlediště na Staré radnici. Ačkoli byl vstup na programy volný, přispěli diváci svými finančními prostředky alespoň do kasičky na sbírku na dovybavení Domovů péče o válečné veterány a pomohli tak dobré věci téměř 25 000 Kč, za což velmi děkujeme.

PROGRAM
hrad Špilberk
čt 25. 6.
20.00 DTS Ondrášek
20.30 VUS ONDRÁŠ – Příběh zbojníka

Stará radnice (vždy od 20.00)
pá 26. 6.
VUS ONDRÁŠ – program malých forem
a DTS Ondrášek
čt 2. a pá 3. 7.
Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ
a Pacora Trio
čt 9. a pá 10. 7.
VUS ONDRÁŠ – program celého souboru

Pořadatelé: Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ a Folklorní sdružení Jánošík Brno
Spolupořadatelé: Československá obec legionářská, Turistické informační centrum města Brna, Muzeum města Brna
Účinkují: Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, Dětské taneční studio Ondrášek, Pacora Trio
Záštitu převzali: JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda asociace krajů ČR, a Ing. Petr Vančura, státní tajemník Ministerstva obrany ČR.
Projekt je realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Akce je benefiční, na každém představení bude možné přispět do připravené kasičky na sbírku vypsanou Československou obcí legionářskou na doplnění vybavení Domovů péče o válečné veterány v Praze, Karlových Varech a Olomouci.

Videoupoutávky k představení Příběh zbojníka:
https://www.youtube.com/watch?v=7mZ8aV4gKu0
https://www.youtube.com/watch?v=ESKDw1IbXI0
https://www.youtube.com/watch?v=oKyOSHagcLo


 

 

Kalendář

červen 2019

červen 2019
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dětské taneční studio Ondrášek


Vzniklo v září 2006. Jeho předmětem činnosti je zejména výchova (příprava) budoucích tanečníků pro VUS ONDRÁŠ.