4. ročník Ondrášovy valašky 2022 je za námi!

Ondrášova valaška přilákala více než tři tisíce návštěvníků.

Ve dnech 10. – 12. června 2022 proběhl v rožnovském Národním muzeu v přírodě – Valašském muzeu v přírodě 4. ročník přehlídky uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška. Pořadateli Ondrášovy valašky bylo Národní muzeum v přírodě, město Rožnov pod Radhoštěm a Folklorní sdružení Jánošík Brno. Záštitu nad přehlídkou převzal ministr kultury ČR Martin Baxa a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Cestu na programy letošní valašky si našly více než tři tisíce návštěvníků. Součástí přehlídky byly také dva taneční workshopy a představení pro školy.  celý článek

Ondrášova valaška přilákala více než tři tisíce návštěvníků.

Ve dnech 10. – 12. června 2022 proběhl v rožnovském Národním muzeu v přírodě – Valašském muzeu v přírodě 4. ročník přehlídky uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška. Pořadateli Ondrášovy valašky bylo Národní muzeum v přírodě, město Rožnov pod Radhoštěm a Folklorní sdružení Jánošík Brno. Záštitu nad přehlídkou převzal ministr kultury ČR Martin Baxa a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Cestu na programy letošní valašky si našly více než tři tisíce návštěvníků. Součástí přehlídky byly také dva taneční workshopy a představení pro školy.

Tři červnové dny patřily ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm čtvrtému ročníku přehlídky uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška. Po dvou letech se tak postupně zaplnilo rožnovské Masarykovo náměstí, amfiteátr Na Stráni a Komorní amfiteátr (společně s dalšími prostory areálu Dřevěného městečka) téměř tisícovkou účinkujících, kteří se představili v komponovaných autorských i vlastních profilových pořadech. „Základem bylo, že skvěle vyšlo počasí a také to, že naše pozvání přijaly všechny vybrané a oslovené profesionální i amatérské soubory. Díky výbornému a velmi pestrému obsahovému naplnění akce jsme nadchli tisícovky natěšených návštěvníků z blízkého i dalekého okolí,“ uvedl ředitel přehlídky Čestmír Komárek s tím, že jediný program, který musel být přesunut do vnitřních prostor Janíkovy stodoly v areálu Valašského muzea v přírodě byl páteční program pro základní a mateřské školy z Rožnova a okolí, které připravili členové cimbálové muziky ZUŠ Veselí nad Moravou. Jednalo se o pořad „Kterak Honza z Budějc Moravu spoznával“, ve kterém byly dětem velmi hravou a příjemnou formou představeny některé moravské regiony. Program byl precizně připraven a proveden. A vzhledem k tomu, že účinkujícími byly děti ze ZUŠ, podařilo se do děje vtáhnout děti ze všech přítomných škol.

Páteční večerní pořad patřil především Vojenskému uměleckému souboru Ondráš, který se představil s programem kROK za kROKEM. Ještě předtím se uskutečnila živá pozvánka na přehlídku na rožnovském Masarykově náměstí, ve které všechny přítomné zvalo na Ondrášovu valašku Dětské taneční studio Ondrášek a především svým koncertem také Vojenská hudba Olomouc. Večerní představení VUS Ondráš si nenechalo ujít více než tisíc diváků, kteří na velkém amfiteátru ve Valašské  dědině vytvořili skvělou atmosféru.

Sobotní dopoledne odstartovala jízda parního vlaku, který z Valašského Meziříčí a dalších obcí přivezl do Rožnova stovky zájemců o tradiční lidovou kulturu. Programová část Ondrášovy valašky patřila dětem a v programu Bumtarata na vrata na Masarykově náměstí vystoupily děti z DFS Valášek (Kozlovice), Valašenka (Vidče)  a DFS Malý Radhošť (Rožnov p.R.). Dětské taneční studio Ondrášek z Brna si následně ve svém profilovém pořadu ve Valašském muzeu v přírodě připomnělo 15. výročí od založení. Sobotní odpoledne pak v rožnovském muzeu zpestřily svým vystoupením v autorském programu Tři kraje, jeden folklor soubory NS Kohoutek (Chrudim), DTS Ondrášek (Brno), CM Soláň a tanečníci (Rožnov p.R.) a DFS Malý Radhošť (Rožnov p.R.). „Především pro děti z Malého Radhoště to byl mimořádný zážitek, protože po dvouleté „covidové“ pauze se celý soubor obměnil a všechny malé děti si na Ondrášově valašce odbyly svou folklorní taneční a pěveckou premiéru,“ netajil spokojenost s průběhem pořadu jeho autor a dramaturg přehlídky Tomáš Gross. Na paloučku v centru muzea následně proběhl tradiční taneční workshop s výukou tanců, jehož lektory byli Jan Kysučan, vedoucí taneční skupiny Vojenského uměleckého souboru Ondráš a Dana Vyroubalová bývalá členka tohoto souboru. Sobotní večer před zaplněným hledištěm (450 diváků) patřil vzácnému hostu – profesionálnímu tanečnímu divadlu Ifjú Szivek z Bratislavy, který přivezl pořad 77 Verbunkov.

Před vystoupením TD Ifjú Szivek pozdravili Ondrášovu valašku hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm Jiří Pavlica, generální ředitel Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jindřich Ondruš a ředitel FOS Jánošík Brno Čestmír Komárek.

Sobotní program Ondrášovy valašky uzavřela skupina tanečního humoru Všetečníci z Bratislavy, která nabídla hodinový průřez svou tvorbou, která byla oceněna dlouhotrvajícím potleskem.

Nedělní poslední den přehlídky patřil dopoledne opět pořadu dětských folklorních souborů v pořadu Děti dětem, konkrétně dětem z DFS Valašenka (Vidče), Ondrášek z Brna a DFS Malý Radhošť (Rožnov p.R.). 

Na dětské vystoupení Na Paloučku navazoval taneční workshop s výukou tanců z Čierného Balogu a Kostelecké čardáše – pod vedením - Zuzany Gašpierikové-Čuhové a Patrika Frena, členy Slovenského ĺudového umeleckého kolektivu Bratislava.

Závěr přehlídky Ondrášova valaška „obstaraly“ dva autorské programy – program O frajerech a frajerkách připravil Ivo Mikuš se soubory Kohoutek (Chrudim), Rozutec (Žilina), Vsacan  (Vsetín) a soubory ze Starého města – Staroměští mládenci, Repetilky a cimbálová muzika Bálešáci. Program Živo na dědině autora Jana Ryšky do kterého pozval soubor Kohoutek (Chrudim), Radhošť, Krúžek štyr tet (Rožnov p/R) a Slezský soubor Heleny Salichové (Ostrava). V obou pořadech se celkem představilo na 200 účinkujících z osmi folklorních souborů Moravy, Čech, ale i Slovenska.

V průběhu celé přehlídky zavítalo do areálů Valašského muzea v přírodě kolem 3.441diváků, a hlediště amfiteátru Na Strání a Komorního amfiteátru ke spokojenosti pořadatelů bylo vždy plné.

„Velké poděkování patří také našim spoluorganizátorům a hlavně všem donátorům, bez kterých bychom v dnešní ekonomicky obtížné situaci nemohli přehlídku vůbec uspořádat zvláštní poděkování je v tomto směru potřeba vyslovit Ministerstvu kultury ČR, Zlínskému a Jihomoravskému kraji, městu Rožnov pod Radhoštěm a nesmírně si vážíme podpory Valašského muzea v přírodě. Také nesmíme zapomenout na naše každoroční generální reklamní partnery, kteří si zaslouží být jmenováni: Cardion, s.r.o.; AURA, s.r.o.; Vinařství Dvořáček, LTM s.r.o., Mikulčice; Trade Fides, a.s.;  PEaPE METAL, s.r.o. poděkoval ředitel Ondrášovy valašky Čestmír Komárek.

Přehlídka folklorních a uměleckých souborů i v letošním roce zcela splnila svůj záměr. Představily se u nás amatérské dětské soubory, jubilující folklorní soubory, ale i profesionální tělesa. (fotoreportáž najdete na www.fosjanosik.cz). A vzhledem k tomu, že Ondrášova valaška je organizována jako bienále, máme teď dost času popřemýšlet, jak v červnu roku 2024 pomyslnou laťku kvality 5. ročníku ještě více pozdvihnout,“ uzavřel Tomáš Gross.

 Brno, Rožnov pod Radhoštěm 31. července 2022

Mgr. Tomáš Gross, dramaturg přehlídky

a Čestmír Komárek, ředitel

adresa:
Obřanská 646/13
Maloměřice, 614 00 Brno
tel: +420 724 803 290
email: brno@fosjanosik.cz
ID datová schránka: tbvh447